KİEM yani Kamu İnternet Erişim Merkezi, halkın bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimini sağlayan, bu teknolojilerin öğretilmesini ve kullanılmasını destekleyen toplum servisleridir. Toplumun sosyo-ekonomik gelişimini ve eğitim alanındaki kazançları hedefleyen merkezlerdir.

KİEM Kursunun verildiği Halk Eğitim Merkezlerinin listesi için tıklayınız.

KİEM’in hedeflediği amaçlar arasında şunları listeleyebiliriz:

 • Kırsal bölgelerdeki teknoloji altyapısını sağlamak.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi arttırmak.
 • Halkın ilgi ve ihtiyaçlarına göre iletişim, eğitim gibi servisleri sağlamak.
 • Mesleki bilgilendirme sonucunda ekonomik gelişim ve bilgi transferi sağlamak.
 • İşletmelerin gelişimine imkan tanımak için altyapı, teknoloji ve destek sağlamak.
 • e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılmasını arttırmak ve kullanımını sağlamak.
 •  
  Halka ait birimler olan KİEM (Kamu İnternet Erişim Merkezi) ilk olarak 1985 yılında İsveç’te petrol mühendisi Henning Albrechs tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu merkezde ilk olarak halka bilgisayar öğretimi gerçekleştirilmiştir. İskandinav ülkelerinde hızlı bir şekilde yayıldıktan sonra yerel desteklerin haricinde UNESCO, FAO ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerin de destekleriyle dünya çapında önemli bir yere sahip olmuştur.

  Türkiye’de KİEM olarak kullanılabilecek başlıca birimleri şöyle listeleyebiliriz; Kışla, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, kütüphane, yurt, okul, müze, postane, hastane, muhtarlık ve bağımsız yerler.

  KİEM bünyesinde Türkiye çapında sunulan servisler:

  Başlangıç Servisleri; Temel BİT Eğitimi, Çıktı Hizmeti, Fotokopi Hizmeti, Doküman Tarama Hizmeti, Erişim ve İletişim Hizmetleri, Çevrimiçi Bilgi Servisleri, Mesleki Gelişim Eğitimleri, Ofis Programları Eğitimleri, Eğitimsel Bilgisayar Oyunları, Bilgisayar Sertifikasyon Kursları, e-Devlet Hizmetleri.

  Orta Düzey Servisler; Web Tasarım Eğitimleri, İş Bulma ve Kariyer Hizmetleri, Dil Kursları, Bilgisayarda Yazma İşlemleri, Web Tasarım Hizmetleri, Ciltleme Hizmeti, Laminasyon Hizmeti.

  İleri Düzey Servisler; Çoklu Ortam Hizmetleri, Programlama Eğitimleri, Donanım Eğitimleri, Küçük İşletme Hizmetleri, E-Ticaret Hizmetleri, Elektronik Yayıncılık (Yerel gazeteler dergiler hazırlama), Okuma / Yazma Dersleri, Basılı Referans Kaynaklar, Kütüphane Hizmeti.

  KİEM bünyesinde Dünya çapında sunulan hizmetler:

  Bilgisayar Kullanım Danışmanlık
  Hizmetleri
  e-Devlet Hizmetleri
  Bilgisayarda Yazma işlemleri
  Eğitimler
  Ofis Hizmetleri
  Çoklu Ortam Hizmetleri
  Web Tasarım Hizmetleri
  İş Bulma ve Kariyer Hizmetleri
  Online Bilgi Servisleri
  Küçük İşletme Hizmetleri
  Basılı Referans Kaynaklar – Kütüphane Hizmeti
  Elektronik Yayıncılık

  Kaynak: METU EDMER