Din Eğitimi / Cami Mûsikîsi

Tür: Genel
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 16.12.2019

Din Eğitimi branşındaki Cami Mûsikîsi Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 2 il 2 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.