Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / Elektrik Ark Boru Kaynakçısı

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 352
Modül Seviyesi: 3
Onay Tarihi: 24.10.2008

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme branşındaki Elektrik Ark Boru Kaynakçısı Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 5 il 5 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.