Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / Ev Tipi Soğutma Cihazları Bakım ve Onarımcısı

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 976
Modül Seviyesi: 3
Onay Tarihi: 24.10.2008

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme branşındaki Ev Tipi Soğutma Cihazları Bakım ve Onarımcısı Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 0 il 0 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.