Din Eğitimi / Fıkıh ve Güncel Hayat

Tür: Genel
Ders Saati: 38
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 31.05.2019

Din Eğitimi branşındaki Fıkıh ve Güncel Hayat Kursu 2018-2019 yılı itibariyle 1 il 1 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.