Kişisel Gelişim ve Eğitim / Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (4-6 Yaş)

Tür: Genel
Ders Saati: 140
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 24.09.2018

Kişisel Gelişim ve Eğitim branşındaki Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (4-6 Yaş) Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 2 il 2 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.