Hasta ve Yaşlı Hizmetleri / Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi

Tür: Genel
Ders Saati: 160
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 26.08.2016

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri branşındaki Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi Kursu 2018-2019 yılı itibariyle 60 il 149 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.