Din Eğitimi / Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi

Tür: Genel
Ders Saati: 36
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 31.05.2019

Din Eğitimi branşındaki Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 4 il 4 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.