Din Eğitimi / İrfan Geleneği ve Büyük Mutasavvıflar

Tür: Genel
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 18.02.2019

Din Eğitimi branşındaki İrfan Geleneği ve Büyük Mutasavvıflar Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 0 il 0 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.