Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / Isıtma Tesisatçısı

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 1056
Modül Seviyesi: 3
Onay Tarihi: 24.10.2008

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme branşındaki Isıtma Tesisatçısı Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 1 il 1 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.