Din Eğitimi / İslam Akaidi Ve Kelam

Tür: Genel
Ders Saati: 50
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 31.05.2019

Din Eğitimi branşındaki İslam Akaidi Ve Kelam Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 5 il 8 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.