Kimya Teknolojisi / Kimya Proses Operatör Yardımcısı

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 102
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 17.10.2017

Kimya Teknolojisi branşındaki Kimya Proses Operatör Yardımcısı Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 4 il 4 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.