Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / Merkezi İklimlendirme Sistemleri Elemanı

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 1408
Modül Seviyesi: 4
Onay Tarihi: 24.10.2008