Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / Oksi-Asetilen Boru Kaynakçısı

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 288
Modül Seviyesi: 3
Onay Tarihi: 24.10.2008

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme branşındaki Oksi-Asetilen Boru Kaynakçısı Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 0 il 0 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.