Muhasebe ve Finansman / Özlük ve Bordroloma İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 26
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 06.07.2018

Muhasebe ve Finansman branşındaki Özlük ve Bordroloma İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 4 il 5 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.