Muhasebe ve Finansman / Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 88
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 08.01.2018

Muhasebe ve Finansman branşındaki Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 10 il 20 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.