Müzik ve Gösteri Sanatları / Selanik Mübadilleri Yöresi Halk Oyunları

Tür: Genel
Ders Saati: 250
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 01.03.2018

Müzik ve Gösteri Sanatları branşındaki Selanik Mübadilleri Yöresi Halk Oyunları Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 7 il 14 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.