Muhasebe ve Finansman / Sermaye Piyasası İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 108
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 09.08.2018

Muhasebe ve Finansman branşındaki Sermaye Piyasası İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 1 il 1 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.