Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / Soğuk Oda Montaj ve Bakımcısı

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 968
Modül Seviyesi: 3
Onay Tarihi: 24.10.2008