Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 92
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 22.11.2018

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme branşındaki Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 1 il 1 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.