Din Eğitimi / Tasavvuf Mûsikîsi

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 114
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 16.12.2019

Din Eğitimi branşındaki Tasavvuf Mûsikîsi Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 3 il 3 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.