Makine Teknolojisi / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 03.07.2014

Makine Teknolojisi branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 5 il 6 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.