Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 22.11.2013

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 0 il 0 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.