Madencilik ve Maden Çıkarma / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 19.12.2017