Madencilik ve Maden Çıkarma / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoloji, Maden ve Enerji Hammadde Etüt İşçiliği

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 19.12.2017

Madencilik ve Maden Çıkarma branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoloji, Maden ve Enerji Hammadde Etüt İşçiliği Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 2 il 2 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.