Raylı Sistemler Teknolojisi / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kent İçi Raylı Sistem Araçları Elektrik-Elektronik Bakım ve Onarımcısı

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 25.12.2018

Raylı Sistemler Teknolojisi branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kent İçi Raylı Sistem Araçları Elektrik-Elektronik Bakım ve Onarımcısı Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 1 il 1 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.