Madencilik ve Maden Çıkarma / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 10.01.2014

Madencilik ve Maden Çıkarma branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 1 il 1 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.