Makine Teknolojisi / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Makine Bakım ve Onarım

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 06.08.2013

Makine Teknolojisi branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Makine Bakım ve Onarım Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 12 il 16 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.