Madencilik ve Maden Çıkarma / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 15.03.2018

Madencilik ve Maden Çıkarma branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 2 il 2 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.