Makine Teknolojisi / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Montaj

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 19.10.2015

Makine Teknolojisi branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Montaj Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 11 il 19 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.