Kimya Teknolojisi / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 27.02.2015

Kimya Teknolojisi branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 4 il 4 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.