Plastik Teknolojisi / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 17.10.2017

Plastik Teknolojisi branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 12 il 18 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.