Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 19.12.2017

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme branşındaki Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 14 il 22 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.