Madencilik ve Maden Çıkarma / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondörlük

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 19.12.2017

Madencilik ve Maden Çıkarma branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondörlük Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 4 il 6 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.