Madencilik ve Maden Çıkarma / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 25.12.2015

Madencilik ve Maden Çıkarma branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 10 il 11 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.