Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 17.11.2017

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 3 il 3 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.