İnşaat Teknolojisi / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Topoğrafya Hizmetleri

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 19.10.2015

İnşaat Teknolojisi branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Topoğrafya Hizmetleri Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 5 il 6 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.