Madencilik ve Maden Çıkarma / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Elektrik İşleri

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 40
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 06.08.2013

Madencilik ve Maden Çıkarma branşındaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Elektrik İşleri Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 0 il 0 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.