Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / Ticari Tip Soğutma Cihazları İmalat Bakım ve Onarımcısı

Tür: Mesleki ve Teknik
Ders Saati: 976
Modül Seviyesi: 3
Onay Tarihi: 24.10.2008