Din Eğitimi / Yetişkinler için Kur'an-ı Kerim (Elif-Be) Okuma

Tür: Genel
Ders Saati: 120
Modül Seviyesi: 0
Onay Tarihi: 22.07.2020

Din Eğitimi branşındaki Yetişkinler için Kur'an-ı Kerim (Elif-Be) Okuma Kursu 2019-2020 yılı itibariyle 3 il 3 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Kurs Merkezlerinin listesi aşağıdadır.