Usta öğretici, hayat boyu öğrenme kurumları kapsamında kadrolu veya ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğreticiye denilmektedir. Kadrolu veya ders ücreti karşılığında usta öğretici olabilirsiniz. Usta öğretici başvuruları her yıl Eylül ayında millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarından duyuru yapılarak alınır. Başvuruları yine usta öğretici olmak istediğiniz kurum müdürlüğüne yapmalısınız.

Ücretli usta öğreticilerinin günlük çalışma saati en fazla 8 ders saati olup haftalık en fazla 40 ders saati ile sınırlıdır. Usta öğreticilere haftasonları da dahil olmak üzere günün 07:00-22:00 saatleri arasında görev verilebilir.

Usta Öğretici Oryantasyon Kursunun verildiği Halk Eğitim Merkezlerini görmek için tıklayınız.

Usta öğreticilik için gerekli belgeler:

 • Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe
 • Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri.

Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu

Ders ücreti karşılığında görev yapacak kişilerin öncelik sırası aşağıdaki gibidir:

 • Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler
 • Emekli öğretmenler
 • Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri
 • Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler

NOT: Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üstteki maddeler uygulanmaz.

İlan yoluyla usta öğretici alınacak kişilerde aranan şartlar:

 • Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak
 • Türk vatandaşı olmak
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  Askerlikle ilişiği bulunmamak
 • Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak